Aktivní tým 2016-2017

Aktivní tým 2014-2016

Helena Famfrlová-Předseda, lektorka Keramika,Výtvarka,koordinátorka akcí

Ing.Alexandra Ekrtová- Kontrolor a účetní,lektorka ekomincké zaměření

Lucie Filipovičová- Lektorka cvičení, plavání, dobrovolník

Veronika Hercová- Lektorka cvičení, plavání, zpívánky, dobrovolník

Pavla Beňová- Lektorkavýtvarka s dětmi a rodiči, zpívánky, dobrovolník

Pavla Kozmerová- Lektorka zpívánky s miminky,  dobrovolník

Lucie Padalíková- Lektorka cvičení s dětmi a rodiči, dobrovolník

Monika Škaloudová- přednášky a motessori programy, dobrovolník

Gabriela Březovská- Lektorka zpívánky s miminky, dobrovolník

Náš aktivní tým2011-2014

Helena Famfrlová- Holka pro všechno-předseda a zakladatelka,zastupuje Klubík, admin těchto webových stránek a na FB, autorka všech plakátů, textů(s překlepy), vytváří programovou strukturu a dlouhodobější plány a vize....A maminka dvou holčiček HANKY a HELENKY

 

Ing.Magdalena Hetmánková-zástupce předsedy, zastupuje Klubík při jednáních. Maminka TEDÍKA

 

Bc.Alexandra Ekrtová-  Lektroka, ekonomika a účetnictví, kontrolor Klubíku a maminka KÁJKY aVIKYHO

 

Mgr.Irena Jochová- Výtvarné zpracování materiálů pro Angličtinu, logo Klubíku, pedagog-zaměření na speciální ped. a Vv 

 Maminka GÁBINKY a JONÁŠKA

Lucie Želinská- zástupce Klubíku pro organizační správu, chod klubíku v týdenním programu, organizace akcí pro veřejnost, práce se sponzory,

maminka ŠIMONKA.

Lucie Filipovičová-lektorka plavání ve vaničkách, lektorka Zpívánek a cvičení s dětmi od 12 měsíců, dobrovolnice při akcích, maminka LUKÁŠKA a ROMÁNKA

Veronika Hercová- lektorka Zpívánkem s tvořením, dobrovolnice při akcích,členka organizačního týmu maminka SOFINKY

Martina Hlaváčová- lektorka Zpívánek s miminky do 12 měsíců(do běhání), dobrovolnice při akcích, členka organizačního týmu, maminka LUKÁŠKA

 

Kateřina Holobrátková- studentka,  dlouholetá skautka, tvořilka. Vedoucí kreativních příměstských táborů od  léta 2013

Jana Kratochvílová-studentka, Vedoucí příměstských táborů,tvořilka a učitelka z MŠ.Nyní studeje v Hradci Králové , působí v Klubíku od léta 2013

 

 

Žaneta Franzová- Fundraiserka-na starosti má kontakt s partnery a sponzory Klubíku, shánění prostředků, vystupuje jménem Klubíku. od září 2013 je zástupce předsedy při organizační části fungování-na ni se můžete obrátit,ví vše ;-) autorka a organizátorka velkých akcí Klubíku.Byla vyloučena z Klubíku v Březnu 2014 pro vážné ohrožení fungování Klubíku.  

Je maminkou Dvojčátek Elišky a Anežky

 

 

 

VŠECHNY TYTO ŽENY TVOŘÍ KLUBÍK A PRACUJÍ PRO NĚJ BEZ NÁROKU NA  FINANČNÍ ODMĚNU JAKO ČLENKY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Kontakt

KLUBÍK Břeclav z.s. Národních hrdinů 43, naproti Racio
Břeclav 690 02

Číslo účtu Fio banka 2900206417/2010
722946828 Klubík-centrum
792 444 769 Klubík-dětská skupina
předseda: Helena Famfrlová


klubikbreclav@seznam.cz